Ouders

Adres, telefoonnummer en emailadres ouders

In verband met de veiligheid van de kinderen is het van groot belang dat school de juiste gegevens van ouders heeft. We vragen u daarom met klem wijzigingen in uw adres, (mobiele) telefoonnummer of uw mailadres direct aan school door te geven.

 

Contact met de leerkracht

De school vindt goed contact met ouders erg belangrijk. U bent dagelijks welkom op school, na 14.45 uur (en op woensdag na 12:15uur) kunt u kort met de leerkracht spreken al u dat wil. U zal ook regelmatig uitgenodigd worden om samen te praten over uw kind. Dat gebeurt 4 weken nadat uw kind op de Bazaar is gestart en daarna iedere 10 weken. Als u wat langer op het AZC-terrein woont, komt de leerkracht ook een keer bij u thuis op bezoek.

 

Helpen op school

Soms is er extra hulp nodig in de school, bijvoorbeeld bij schoolfeesten, creatieve middagen, sportactiviteiten, meelopen naar de gymzaal en schooluitjes. Ouders die hiervoor belangstelling hebben, kunnen zich opgeven bij de directie.

 

Tolken

Bij gesprekken op school kan het wenselijk zijn om een tolk in te schakelen. Probeert u zelf iemand te vragen om voor u te vertalen. In principe kan dat niet door kinderen gebeuren.

 

Inschrijven

Inschrijven gebeurt op het moment dat de kinderen in het AZC komen wonen. Bij de intake moet minimaal een van ouders/verzorgers aanwezig zijn en het kind dat ingeschreven gaat worden. Wanneer ouders onvoldoende Nederlands, Engels of Frans spreken zal er een tolk ingeschakeld worden. De directie voert het gesprek met u.

Wanneer een leerling al eerder op een Nederlandse school heeft gezeten is het belangrijk om het onderwijsnummer mee te nemen en de overdracht gegevens van de school van herkomst: het onderwijskundig rapport (OKR). Met deze gegevens kunnen we het kind op de Bazaar op het juiste niveau laten verder leren.

In principe wordt uw kind in een groep geplaatst met leeftijdgenoten, maar de directie kan anders besluiten als dat in het belang van uw kind is.

 

Schoolkaart

Bij de inschrijving krijgt u een schoolkaart (formaat creditcard). Hierop staan de gegevens van de Bazaar en deze kaart is belangrijk als uw kind verhuist naar een andere school in Nederland. U moet deze kaart overhandigen aan de directeur van de nieuwe school zodat hij contact kan opnemen met de Bazaar voor informatie over het leren van uw kind.