Groepen

In het huidige schoolgebouw kunnen maximaal 50 leerlingen les krijgen. De school heeft 4 groepen:

 

Groep groen:        leerlingen van 4, 5, 6 jaar

Groep geel:           leerlingen van 6, 7, 8 jaar

Groep rood:          leerlingen van 8, 9, 10 jaar

Groep blauw:        leerlingen van 10, 11, 12, 13 jaar

 

De kinderen worden in principe in een groep geplaatst op basis van hun leeftijd, in sommige gevallen wordt besloten een kind in een lagere of hogere groep te plaatsen. Dat hangt af van de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.             

Sommige lessen zullen groepsdoorbrekend aangeboden worden om de organisatie van de instructiemomenten haalbaar te maken.