Onderwijs

Op de Bazaar krijgen de kinderen les in de volgende vakken: Nederlandse taal, lezen, rekenen, spelling, wereldoriëntatie, schrijven, lessen in sociale vaardigheden, creativiteit en cultuur en sport.
Gezien de achtergrond van onze leerlingen focussen wij op het zo snel mogelijk leren van het Nederlands, in een veilige omgeving.

Het leren van de Nederlandse taal staat daarom centraal op de Bazaar. De taallessen hebben als doel de kinderen mondeling taalvaardig te maken in het Nederlands en een basiswoordenschat te geven. Alle lessen worden gegeven in het Nederlands.  

Het overdragen van de Nederlandse waarden en normen zal als een rode draad in het aanbod voorkomen. Ook zullen de kinderen kennis gaan maken met diverse Nederlands culturele uitingen.

Het onderwijs op de Bazaar voldoet aan de wettelijke bepaling over de inhoud van het onderwijs.